Dominicaanse Republiek

 

De Dominicaanse Republiek: het land waar Colombus in 1492 voet aan wal zette en vandaag de ideale vakantiebestemming met prachtige witte stranden en een blauw-groene oceaan. Eenmaal je dit achter je laat, overvalt de harde realiteit van de inwoners je. Hun lonen zijn laag en het leven is duur. 7 op 10 mensen zitten zonder werk.

Honderdduizenden mensen migreren dan ook naar de VS of Europa op zoek naar een beter leven. Tegelijkertijd wordt het land overspoeld met Haïtiaanse migranten, op de vlucht voor armoede en politieke instabiliteit in hun deel van het eiland… De Dominicaanse economie kan niet meer zonder hen. Haïtianen zijn harde werkers, maken lange dagen, hoeven niet veel betaald te worden en protesteren nooit uit schrik voor deportaties... Helaas worden de Haïtianen (en hun kinderen) ook erg gediscrimineerd en verliezen ze steeds meer rechten.

Onze partners

AMUSSOL - Asociación Mutual de Servicios Solidarios

Deze socialezekerheidskas voor informele werknemers ontstond vanuit de vakbond CASC (zie onder) in 2003, maar is intussen uitgegroeid tot een autonome organisatie. Meer dan de helft van de Dominicanen werkt in de informele economie (als taxichauffeur, straatverkoper, landbouwer,...). Zonder werkgever en zonder contract staan ze nergens ingeschreven en kunnen ze dus niet op de sociale zekerheid rekenen.

Amussol zorgt ervoor dat de informele werknemers aangesloten worden bij het bestaande sociale zekerheidssysteem, zodat ook zij kunnen genieten van een pensioen en van terugbetaling van medische kosten. Intussen zijn ongeveer 31.000 werknemers bij Amussol aangesloten (én hun gezinnen), waardoor meer dan 120.000 mensen verzekerd zijn. En hun aantal groeit zeer snel! Amussol wordt door de overheid ook steeds meer erkend als belangrijke gesprekspartner op niveau van sociale zekerheid. Ook is Amussol erg actief mbt de promotie van waardig werk voor vrouwen.

CASC – Confederación Autónoma Sindical Classista

De CASC, opgericht in 1962, is de grootste vakbondskoepel in de Dominicaanse Republiek. CASC ijvert voor meer werk, hogere lonen, sociale bescherming, opleidingen... Onder hun druk hebben bv. alle taxichauffeurs een vast minimumloon van 200 euro per maand. De CASC heeft ook een socialezekerheidskas voor alle informele werknemers op poten gezet (Amussol: zie ook onder).

CASC organiseert arbeid(st)ers in vrijhandelszones, waar vakbondsvrijheid niet vanzelfsprekend is en de arbeidsvoorwaarden vaak allesbehalve zijn. Ook zet CASC allerlei diensten op voor haar leden: een spaar- en kredietkas, apotheken, juridisch advies, verzekeringen en zelfs een spaarsysteem voor begrafenissen. De kers op de taart is hun vormingsinstituut INFAS waar duizenden arbeid(st)-ers een beroepsopleiding volgen, zoals bv. kook- en bakcursussen, informaticalessen, enz...

Conamuca - Confederacion naional de mujeres campesinas

Conamuca is een nationale vakbond van vrouwen die werkzaam zijn in de landbouw, maar richt zich tevens tot studenten, werklozen, thuiswerksters, kleine zelfstandigen en loontrekkenden op het platteland. In totaal telt Conamuca 8.000 vrouwelijke leden. Conamuca is vooral actief mbt gezondheidszorg, vorming, empowerment van jonge vrouwen - o.m. op organisatorisch vlak - , milieu en natuurlijke rijkdommen, gender en mensenrechten.

FEI - Federacion Etnica Integral

FEI is een vzw die zich richt op Haïtiaanse migrantenarbeids(st)ers. Ze werd opgericht in 2000 en is vooral actief mbt armoedebestrijding en verdediging van de mensenrechten. FEI heeft o.a. projecten ikv sociale economie.

MOSCTHA Dominicaanse Republiek - Movimiento sociocultural para los Trabajadores Haïtianos

MOSCHTA is een beweging van Haïtiaanse arbeiders die opgericht werd in de Dominicaanse Republiek in 1985, maar sinds 2008 ook actief is in Haïti zelf. In de Dominicaanse Republiek verdedigt MOSCTHA de rechten van de meer dan één miljoen Haïtiaanse migrantenarbeiders.

Naast het verlenen van juridisch advies, organiseert MOSCTHA ook gezondheidszorg tot in de bateyes (soort sloppenwijken waar Haïtiaanse migranten wonen) en verleent ze microkredieten om inkomensgenererende activiteiten te ondersteunen. MOSCTHA heeft intussen 50.000 leden. Erg belangrijk is ook het politieke werk van MOSCTHA, o.m. tegen de extreme discriminatie van Haïtiaanse migranten en hun kinderen en kleinkinderen.

Meer info

Nieuwsberichten

Publicaties

Andere artikels

Dominicaanse Republiek