Filipijnen

 

De Filipijnen, ook weleens de "Parel van het Oosten" genoemd, bestaan uit 7.107 eilanden, bevolkt door zo'n 100 miljoen Filipijnen. Het prachtige land heeft een geschiedenis van Spaanse, Amerikaanse en Japanse kolonisatie en kreeg na een korte democratische periode af te rekenen met de dictatuur van Marcos (1972-1986). De democratie werd uiteindelijk hersteld in 1986.

Elk jaar wordt het land getroffen door tropische stormen, waarbij vaak dodelijke slachtoffers te betreuren vallen. De tyfoon Haiyan in 2013 was daarvan het extreemste voorbeeld. (zie ook onder). Ongeveer 40 miljoen Filipijnen zijn actief op de arbeidsmarkt, waarvan 60% 40 uur of meer werken in de industrie- of dienstensector. De overige 40% werken in de informele economie. De Filipijnen zijn ook bekend omwille van hun arbeidsmigratie. Zowel migratie van het platteland naar de steden (op 10 jaar is de bevolking van Manilla bv verdubbeld), als migratie naar het buitenland.

In 2009 werkte maar liefst 9 miljoen Filipijnen of 10% van de totale bevolking in het buitenland, op zoek naar een beter leven. Ook in België doen we beroep op Filipijnse migranten, voornamelijk in de verzorgingssector. De massale emigratie van goed opgeleid verplegend personeel is één van de vele problemen in de Filipijnse gezondheidssector. 

Partners

AHW - Alliance of Health Workers

De Alliance of Health Workers (AHW) is een organisatie die gezondheidswerkers in ziekenhuizen en andere instellingen verenigt, zowel uit publieke als private sector. Opgericht in 1984, telt ze intussen 27.000 leden, waarvan 30% militant actief is. Deze vakbondsorganisatie ijvert voor de verbetering van de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden van gezondheidswerkers (dokters, verplegend personeel, ...) . Deze werknemersgroep kampt met heel wat problemen. In eerste instantie zijn ziekenhuizen meestal onderbemand, waardoor het personeel vele overuren klopt, vaak onbetaald (shiften van 8 tot 34u, ratio verpleging - patiënten is soms 1-80, ipv het ideale 1-15, enz...).

Verder is ook hun loon ontoereikend - de meeste gezondheidswerkers krijgen een salaris dat onder de armoedegrens ligt - en bovendien lopen ze gevaar voor besmetting omwille van gebrek aan degelijk materiaal. De toenemende privatisering en voortdurende afbouw van overheidssteun voor gezondheidszorg, alsook de aangemoedigde emigratie van - goed opgeleid - verplegend personeel, maken het trieste plaatje compleet.

AHW pakt de problemen aan en ijvert op verschillende vlakken voor een verbetering van deze situatie. Daarbij vertrekken ze vanuit het principe dat gezondheid een basisrecht is voor iedereen ! Ze spreken de overheid aan op haar verantwoordelijkheid om degelijke gezondheidszorg te voorzien voor alle Filipijnen. AHW moedigt haar leden aan om op te komen voor sociale rechtvaardigheid, gelijkheid, vrijheid en democratie in hun land. In tijden van nood organiseert AHW ook medische missies (vb. na storm of overstroming).

Je kan AHW ook volgen op facebook.

YCW-Filipijnen - Young Christian Workers Filipijnen

De YCW is een jongerenorganisatie die in 1947 opgericht werd en volgens de principes van Cardijn werkt (zien-oordelen-handelen). Het is een nationale organisatie die werkzaam is in 5 provincies en jonge arbeiders verenigt.

Wereldsolidariteit steunt er vooral de jobcreatie en het opzetten van socio-economische projecten, zoals landbouwprojecten en een fietstaxi-project. YCW is actief in verschillende campagnes rond het minimumloon en sociale bescherming.
 

KMU - Kilusang Mayo Uno

 
KMU is een onafhankelijke en democratische vakbond, die bestaat uit 9 vakbondsfederaties in verschillende sectoren (industrie, dienstensector, landbouw) en twee grote organisaties in de informele sector. Momenteel tellen ze 115.000 leden. KMU focust zich op het organiseren van werknemers in precaire arbeidsomstandigheden, jobzekerheid, alsook op senisibilisering mbt het opnieuw instellen van een nationaal minimumloon en een betere sociale bescherming. Meer info over deze organisatie vind je op http://kilusangmayouno.org/
 
 
Deze drie partners van Wereldsolidariteit werken ook nauw samen binnen het platform "All Workers' Unity", dat ook andere sectoren van het maatschappelijk middenveld verenigt (onderwijzers, werknemers uit de publieke sector). Samen ijveren ze voor een nationaal minimumloon van 16.000 peso per maand in de publieke sector en 750 peso per dag in de privé-sector. Je kan dit platform ook volgen op facebook.

Meer info

Nieuwsberichten

Publicaties

Andere artikels

Filipijnen

Landkaart Filipijnen