Guinee

 

Guinee, wat in de lokale taal "vrouw" betekent, ligt in West-Afrika. Guinee wordt met haar drie grote rivieren het 'waterbekken van Afrika', genoemd, heeft een prachtig regenwoud en een grote kustlijn. Toch hebben veel inwoners geen toegang tot drinkbaar water. Het land is ook rijk aan grondstoffen, zoals bauxiet, maar de opbrengsten daarvan komen niet ten goede aan de Guineeërs zelf. Guinée is één van de meest corrupte landen ter wereld. Enkel armoede is er goed verdeeld.

Een levendig middenveld neemt het op voor de arme bevolking en is een onverbiddelijke gesprekspartner voor de overheid. Op politiek vlak is het de laatste jaren erg onrustig in Guinee. Ondanks de democratische verkiezingen in 2010, zijn er nog vaak politieke spanningen in het land. Onze partners speelden en spelen een belangrijke rol in het democratiseringsproces van Guinee.

Partners

CNTG - Conféderation Nationale des Travailleurs de Guinée

CNTG is met meer dan 100.000 leden vandaag de grootste en meest representatieve vakbond in Guinee. Ze werd opgericht in 1960, en is momenteel actief in bijna alle beroepssectoren (textiel en kleding, handel, industrie, transport, energie, communicatie, gezondheidszorg, openbare diensten, onderwijs, mijnbouw, voeding, bouw, enz...), maar ook in de informele economie. Naast een belangrijke vrouwenvakbond heeft CNTG ook een centrale voor gepensioneerde militanten en een jongerenvakbond. CNTG is erg actief op vlak van sociale dialoog en neemt er vaak het voortouw. CNTG heeft al heel wat concrete resultaten gebeoekt, zoals de verbetering van arbeidsomstandigheden van werknemers in de mijnen en in de horeca. Ook gebruikt CNTG haar structuur, haar organisatie en haar kennis vooral om mensen die geen werk hebben op weg te helpen via coöperaties en kleine leningen. Brede lagen van de bevolking steunen CNTG. O.m. omdat CNTG onderhandelt met de overheid over een stabiele prijs voor basisprodukten zoals rijst, water, energie en andere maatregelen om de armoede te bestrijden. CNTG voert ook sensibiliserende campagnes mbt hygiëne en gezondheid op het werk en mbt preventie van AIDS. CNTG richt ook ziekenfondsen op. Afgelopen jaren was het erg onrustig op politiek vlak in Guinee (zie ook de artikels bij 'meer info'). In deze context neemt CNTG haar verantwoordelijkheid op in de strijd voor democratie en vrede. Vooral Rabiatou Diallo, voorzitster van CNTG, zette afgelopen jaren sterk in op deze strijd, o.m. als voorzitster van CNT (Conseil National de Transition). CNTG is ook lid van het platform PPSOGUI en is trekker van het politieke werk inzake sociale zekerheid.

DYNAM – Dynamic Mutualiste

Dynam is een niet-gouvernementele organisatie, die lokale mutualiteiten ondersteunt. De ngo werd opgericht in 2000 en wordt sinds 2003 gesteund door Wereldsolidariteit. In een land waar gezondheidszorg schaars en onbetaalbaar is voor de meerderheid van de bevolking, is onderlinge solidariteit cruciaal. Door zich te verenigen in een ziekenfonds slagen zelfs armen erin om zich te verzekeren voor een minimaal pakket aan gezondheidszorgen. Intussen steunt DYNAM 11 mutualiteiten in twee regio's van het land (Mamou en Dalaba ), die in totaal ongeveer 28.000 begunstigden tellen. Dynam maakt deel uit van een nationaal platform van mutualiteiten, dat overlegt met het ministerie van volksgezondheid om de kwaliteit van de gezondheidszorg drastisch te verbeteren. DYNAM wordt in belangrijke mate ondersteund door CM Waas en Dender.

PPSOGUI - Réseau des Promoteurs de la Protection Sociale en Guinée

Het netwerk PPSOGUI werd opgericht in 2013 en wil een invloed uitoefenen op het beleid van sociale bescherming in Guinee. Samen met sociale bewegingen wil PPSOGUI ervoor zorgen dat er een stevige basis aan sociale bescherming wordt uitgebouwd in het land. Ook wil men dat er een wetgevend kader komt dat het werk van de mutualiteiten erkent en regelt en dat hen een belangrijke rol toekent in de uitbouw van een toegankelijke gezondheidszorg in het land.

Meer info

Nieuwsberichten

Publicaties

Andere artikels