India

 

India is met haar enorme oppervlakte van meer dan 3 miljoen km² en ruim één miljard inwoners, die in totaal meer dan 24 talen spreken, zo ongeveer een continent op zichzelf. Diversiteit is dan ook een woord dat India best omschrijft: diversiteit van fauna en flora, van klimaat en geografie, van religie en cultuur... Een erg controversieel aspect van India is het kastenstelsel. Internationaal wordt het veroordeeld als rassendiscriminatie, maar in de dagelijkse realiteit speelt het nog steeds een grote rol. Vooral de dalits of kastelozen worden er erg gediscrimineerd. Vele van onze partners in India werken met deze kwetsbare groep Indiërs.

India kennen we ook door de sloppenwijken rond de steden, waar miljoenen mensen naartoe stromen vanuit het platteland, op zoek naar een beter leven. Maar ook migratie naar het buitenland is een groots fenomeen. De voorbije jaren migreerden maar liefst 6 miljoen Indiërs naar het buitenland, vaak voor een job in het Midden-Oosten (vb. Qatar). 

Hoewel India een enorme economische groei kent, moet bijna 80% van de bevolking met minder dan 1,50€ per dag rondkomen. Ongeveer 90% werkt in de informele sector, waardoor ze geen beroep kunnen doen op de sociale zekerheid. Onze partners in India werken voornamelijk rond de verbetering van sociale bescherming voor kwetsbare groepen van werknemers, zoals vrouwen, jongeren, werknemers in de informele economie, huisarbeidsters, dalits, migrantenarbeiders in Qatar, enz... 

Meer info over India vind je op wikipedia en CIA world factbook.

Onze partners

AREDS - Association of Rural Education and Development Service

AREDS werd in 1980 opgericht en is actief in 700 dorpen in één van de armste streken van Tamil Nadu (district Karur). Deze organisatie streeft de globale ontwikkeling van deze regio na, maar richt zich daarbij in de eerste plaats op de kastelozen (dalits). AREDS is ervan overtuigd dat ontwikkeling alleen mogelijk is wanneer mensen gevormd worden en zich verenigen.  Om de schrijnende armoede aan te pakken, kiest AREDS voor een geïntegreerde aanpak: verbetering van het inkomen (o.m. via verlening microkredieten), alfabetisering, drinkwatervoorziening, vrouwenemancipatie, gezondheidszorg, rechtshulp, enz... Dit realiseert AREDS via een netwerk aan deelorganisaties:

SWATE - Society of Women in Action for Totale Empowerment
SWATE is een vrouwenbeweging met meer dan 10.000 leden vanop het platteland, die de sociale en economische rechten van de vrouwen promoot. SWATE heeft spaar- en kredietprogramma's en is succesvol in het mobiliseren van en netwerken met andere vrouwenbewegingen. Leuk om weten is dat het woord "swate" in het Tamil de "ochtendster die de lucht opklaart bij zonsopgang" betekent. Met dit symbool voor hoop verwoordt SWATE de hoop dat de emancipatie en ontwikkeling van vrouwen een verandering teweegbrengt in de hele gemeenschap, naar een meer rechtvaardige en duurzame samenleving.

KADALU - Karur District All Labour Union

Een vakbond voor de werknemers in de informele sector. KADALU promoot de arbeidsrechten en lobbyt voor betere staats- en landelijke regelgeving voor deze groeiende groep werknemers. Deze beweging stond mee aan de wieg van een nationaal programma tot werkverschaffing aan één volwassene per werkloos gezin, het zogenaamde "100-dagen werkprogramma".

DRALM - Dalit Rights And Awareness Liberation Movement
Deze organisatie heeft de eenheid tussen de verschillende dalitgemeenschappen bevorderd, waardoor ze nu samen voor betere rechten strijden, in het bijzonder voor recht op huisvesting en recht op land. Daarbij heeft DRALM speciale aandacht voor de armste boeren.

PDM - Peoples Development Movement
Dit zou je de tegenhanger van SWATE kunnen noemen, die zich richt op de organisatie van mannen, ter promotie van hun sociale, economische en culturele rechten. PDM is ook betrokken bij kredietprogramma's en klein ondernemerschap.

TTCM - Thuli Thalir Children's Movement
Deze beweging van kinderen richt zich op de uitroeiing van kinderarbeid in het district. Daarbij moedigen de kinderen zelf andere kinderen aan om naar school te gaan. Dans en theater zijn daarbij belangrijke methodieken tot brede bewustmaking.

FPWLR - Forum for Protection of Water and Livelihood Resources
Deze volksbeweging verzet zich tegen de misbruiken en de milieuvervuiling verbonden met de industriële zandwinning in de streek. De drinkwaterkwaliteit was ernstig aangetast geraakt door ongecontroleerde mijnactiviteiten.

Meer info over AREDS op www.aredsindia.org

CFTUI - Confederation of Free Trade Unions in India

In India zijn vakbonden vaak nauw verbonden met politieke partijen, hoewel ze claimen onafhankelijk te zijn. Een belangrijke uitzondering op deze regel is CFTUI ! Het is een relatief jonge vakbond, formeel opgericht in 1997 en lid van ITUC. Aanvankelijk startte CFTUI in de staten Bihar, Uttar Pradesh en Maharashtra met minder dan 50.000 leden. Intussen is deze vakbond actief in 20 staten met ongeveer 1.300.000 leden uit tien beroepssectoren. In vergelijking met andere vakbonden is CFTUI vrij sterk in het organiseren van de niet-georganiseerde sector (en dus de meest kwetsbare werknemers): huispersoneel, landarbeiders, shops, vissers, vrouwen, wevers. 

Eind 2010 kreeg CFTUI ook voet aan de grond in Andra Pradesh, Tamil Nadu en Kerala. In deze dynamiek worden nog steeds nieuwe erkende vakbonden aangesloten. CFTUI heeft regionale secretariaten in Mumbai, Patna (Bihar) en Visagapatnam (AP). Het nationaal secretariaat verhuisde van Patna naar Delhi om de politieke besluitvorming in India beter te kunnen beïnvloeden.

Meer info over CFTUI vind je op http://cftui.org/

CWM-I - Christian Workers Movement India

CWM-I is een vrijwilligersbeweging voor mannen en vrouwen, gestart in 1966 met de bedoeling de werk- en leefomstandigheden van de arbeiders en hun gezinnen te verbeteren. De christelijk geïnspireerde organisatie komt op voor de waardigheid van mannen én vrouwen en neemt initiatieven tegen sociale uitsluiting, vooral van de zwakste groepen in de samenleving. Daarbij blijft ze zich inspireren aan haar stichter Cardijn en beoefent ze de "zien-oordelen-handelen"-methode. De voornaamste activiteiten richten zich op het vormen van een beweging, op sensibilisering, training en vorming van arbeiders uit de ongeorganiseerde sector, migranten en vrouwen. 

De emancipatie van vrouwen is in India geen evidentie. Via het promoten van zogenaamde Self Help Groups zet CWM-I ook actief in op een betere sociaal economische positie van de vrouw in de samenleving. Intussen telt CWM-I ongeveer 18.000 leden, waarvan 40% vrouwen. De beweging is actief in 32 districten, voornamelijk in Tamil Nadu en Kerala.

NDWM - MFI - National Domestic Workers Movement - Migrant Forum India

De NDWM werd meer dan 25 jaar geleden opgericht door zuster Jeanne Devos en is intussen uitgegroeid tot een 2 miljoen leden tellende beweging van huispersoneel die bijna overal in India actief is. De beweging verenigt deze kwetsbare werknemers (vaak jonge vrouwen en kinderen) en vormt hen rond hun rechten als werknemer, maar ook op andere vlakken (alfabetisering, hygiëne en voorlichting, enz...). De samenwerking met Wereldsolidariteit richt zich voornamelijk tot de meest kwetsbaren onder hen, namelijk de migranten: huispersoneel werkzaam in het Midden-Oosten, migrerend vanuit andere delen van India, of in het noordoosten komend vanuit de omliggende landen. 

NDWM ijvert uiteraard voor een goede regelgeving voor huispersoneel, waarbij ze zowel op deelstaten-niveau, nationaal niveau als internationaal niveau lobbywerk verricht. In juni 2011 werd, mede door het straffe lobbywerk van NDWM, samen met ACV en WSM (Social Alert), een IAO-conventie voor huispersoneel goedgekeurd (zie ook artikels bij meer info). Een erg belangrijke doorbraak ! Mede als gevolg daarvan richt NDWM nu extra aandacht op het syndicaliseren van huispersoneel, zodat de rechten voor huispersoneel ook effectief afgedwongen kunnen worden. Hiertoe wordt NDWM ondersteund door de ACV-centrale Voeding en Diensten die hiervoor via Wereldsolidariteit hun deskundigheid terzake en de nodige financiële middelen via Wereldsolidariteit ter beschikking stelt.

Meer info op http://ndwm.org/

NDWF - National Domestic Workers Federation

De "National Domestic Workers Federation" is een Indiase vakbond van huispersoneel, die in 2013 werd opgericht door de NDWM (zie boven). Deze vakbondsorganisatie komt op voor de rechten van huispersoneel in India, alsook van het Indiase huispersoneel dat in het buitenland aan de slag is. Doel is om voor huispersoneel dezelfde rechten te garanderen die andere werknemers hebben, zowel wat lonen, sociale bescherming, arbeidsomstandigheden als gezondheid betreft.

De NDWF heeft sinds haar oprichting al sterk lobbywerk verricht voor nationale wetgeving voor huispersoneel, alsook voor de ratificatie van de IAO-conventie C189 mbt huispersoneel. Eind 2016 telde NDWF (als koepel) 15 geaffilieerde vakbonden, met in totaal 16.000 vrouwelijke leden in 14 staten.

 

Meer info

Nieuwsberichten

Publicaties

Andere artikels

FotoIndiaVoorLandenfiche

landkaartIndia 220Px