Indonesië

 

Indonesië telt 17.508 eilanden en is daarmee de grootste eilandenarchipel ter wereld. Met 253 miljoen inwoners op de 6000 bewoonde eilanden is ze bovendien ook het vierde grootste land ter wereld (na China, India en de Verenigde Staten). Indonesië behoort tot de zogenaamde "next-11", dat zijn landen met het grootste groeipotentieel na de grote tijgers als China, India of Brazilië. Ook wij komen dagelijks in contact met Indonesië, want heel wat van onze kleding en sportschoenen wordt in Indonesië gemaakt. Jammer genoeg brengt de economische boom niet voor iedereen zoden aan de dijk. Meer dan de helft van de Indonesische bevolking moet rondkomen met minder dan 1,50 euro per dag en zijn dus arm te noemen. In een land waar corruptie troef is en de sociale ongelijkheid zeer groot, leveren sociale bewegingen hun dagelijkse strijd voor meer sociale rechtvaardigheid.

Hoewel op papier goed beschermd via de nationale arbeidswetgeving, zien we in de praktijk dat de arbeidsrechten van Indonesische werknemers vaak geschonden worden. Ook de vele werknemers tewerkgesteld via kortetermijncontracten bevinden zich in een precaire situatie, zonder enige vorm van sociale zekerheid. Hoewel de Indonesische regering een speerpunt maakt van sociale bescherming voor iedereen, met stijgende uitgaven voor algemene ziekteverzekering en sociale bescherming, is er nog veel verbetering mogelijk. Zo zien we dat werkgevers in 2010 slechts voor 1 op 3 werknemers hun bijdrage voor de sociale zekerheid ("Jamsostek") betaalden! Een belangrijk werk van onze Indonesische partners bestaat er dan ook in werknemers te informeren over hun rechten en de werkgevers en de overheid op hun plichten te wijzen. Op nationaal vlak werken ze samen met andere sociale partners om de regering ertoe aan te zetten hun sociale zekerheidsstelsel te verbeteren en uit te breiden

Een belangrijke groep van kwetsbare werknemers waar Wereldsolidariteit mee werkt is de groep van arbeidsmigranten. Volgens de IAO zouden 4,3 miljoen Indonesiërs aan de slag zijn in het buitenland. Vaak in erbarmelijke omstandigheden. Heel wat Indonesische arbeidsters werken in Maleisië of Saoedi-Arabië als huisarbeidster.

Meer info over Indonesië vind je op wikipedia en cia world factbook.

Onze partners

Garteks - kleding- en textielfederatie K-SBSI

Garteks, de kleding- en textielfederatie die deel uitmaakt van K-SBSI (zie onder) en ongeveer 50.000 werknemers vertegenwoordigt, ijvert voor betere arbeidsomstandigheden voor Indonesische textiel- en kledingarbeiders. Vroeger was de kledingindustrie sterk was uitgebouwd in Indonesië, maar tegenwoordig trekken veel bedrijven naar het buitenland. Naar Korea en China bijvoorbeeld, waar de lonen en arbeidsvoorwaarden nog een stuk lager liggen. Flexibele arbeid en tijdelijke arbeidscontracten worden ingevoerd.

In deze context is het vaak moeilijk onderhandelen. Wie opkomt voor betere arbeidsvoorwaarden, riskeert zijn job te verliezen. Toch blijven vakbonden actief nadenken over strategieën om effectief een tegenmacht te vormen. Garteks is reeds jaren een actieve partner in de internationale Schone Kleren Campagne en één van de ondertekenaars van het "Protocol on Freedom of Association" dat in 2011 getekend werd met 6 internationale sportkledingmerken.

K-SBSI - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia

K-SBSI is een koepel van vakbewegingen in Indonesië, opgericht in 1992. Deze vakbondsorganisatie organiseert werknemers in tal van sectoren. K-SBSI dwingt eerlijke arbeidsvoorwaarden en betere arbeidsomstandigheden af voor haar leden, zet socio-economische projecten op in achtergestelde gebieden en zorgt voor alternatieve inkomens voor haar leden. Daarnaast biedt ze haar leden ook vorming aan rond allerhande arbeidsgerelateerde thema's.

Met haar 650.000 leden en werkzaam in 26 provincies is K-SBSI de grootste onafhankelijke vakbond in Indonesië en is ze een belangrijke actor in de sociale dialoog. K-SBSI heeft 10 aangesloten vakbondsfederaties die in ongeveer alle sectoren van de formele en informele economie werkzaam zijn. K-SBSI onderhandelt met werkgevers, overheid en andere vakbonden met het oog op waardig werk voor iedereen. In 2011 verenigden de drie grootste vakbondsconfederaties van het land, waaronder K-SBSI zich in een platform om de toegang van alle Indonesiërs tot de sociale zekerheid te eisen. Dit leidde tot een belangrijke wet ter uitbreiding van de algemene ziekteverzekering voor alle Indonesische burgers. De uitdaging voor K-SBSI bestaat er nu in om de werknemers zoveel mogeljk op hun rechten te wijzen en om druk uit te oefenen op de overheid en bedrijven opdat de nieuwe wet in de praktijk geen dode letter blijft. 

Meer info op www.ksbsi.org 

SBMI - Seikat Buruh Migran Indonesia

De SBMI is een vakbondsorganisatie die de verdediging van Indonesische arbeidsmigranten in binnen- en buitenland op zich neemt, voornamelijk van huisarbeid(st)ers die emigreren naar of teruggekeerd zijn uit het buitenland. Ze vertegenwoordigen zo'n 5.000 werkne(e)m(st)ers en is werkzaam in 13 provincies. Hun missie is het organiseren, vormen, adviseren en beschermen van arbeidsmigranten en hun achtergebleven families en belangenverdediging. Ze onderhandelen met uitzendbureau's voor arbeidsmigranten en helpen teruggekeerde migranten opnieuw aan werk. Ook organiseren ze crisisopvang voor mishandelde arbeidsmigranten. Wereldsolidariteit steunt hen voluit sinds 2014.

Meer info

Publicaties

staking fkui (4)

landkaartIndonesie 220Px