Latijns-Amerika: continentaal

 

Op het "continentaal" niveau van Latijns-Amerika steunt Wereldsolidariteit 4 partners. Meer info over elk van deze partners vind je onderaan.

Daarnaast zet Wereldsolidariteit sterk in op de samenwerking van verschillende partners uit (de verschillende landen in) Latijns-Amerika rond sociale bescherming. Meer info hierover vind je op de blog die in dit kader werd opgestart: https://www.proteccionsocialparatodos.org

Partners op continentaal niveau

CSA - Confédération Syndicale des Travailleurs des Amériques

Deze regionale (of continentale) koepel van vakbonden maakt deel uit van de internationale koepelorganisatie CSI (Confédératioin Syndicale Internationale) en verenigt vakbonden van Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika. In totaal zijn 53 vakbonden uit 23 landen aangesloten bij CSA, die samen ongeveer 50 miljoen leden vertegenwoordigen. CSA organiseert vorming voor haar leden en voert campagnes rond allerlei arbeidsgerelateerde thema's. Ook voert CSA politieke acties in de verschillende landen. Uiteraard is CSA ook actief binnen de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Meer info op http://www.csa-csi.org

JOCA - Juventud Obrera Católica de las Américas

JOCA is de regionale (of continentale) koepelorganisatie van jongerenorganisaties van JOC in Noord-, Centraal- en Zuid-Amerika. JOCA organiseert voortdurend vorming van jonge werknemers inzake arbeidsrechten, sociale bescherming en sociale economie en voert campagnes rond deze thema's. JOCA volgt de nationale JOC-organisaties op. JOCA heeft heel wat expertise mbt precair werk van kwetsbare jonge werknemers en is ook actief binnen de IAO rond dit thema.


RIPESS - Red Intercontinental de Promoción de la Economía Solidaria - America Latina

RIPESS is een koepelorganisatie die een tiental nationale organisaties van sociale economie in Latijns-Amerika verenigt. Al onze partners in Latijns-Amerika zijn op een bepaalde manier actief rond sociale economie. Het potentieel om van elkaar te leren en om gezamenlijke standpunten te formuleren is dus erg groot binnen deze koepel. Dé uitdaging van RIPESS is om op continentaal en internationaal niveau de nodige stappen te ondernemen om deze alternatieve - sociale - economie meer kansen te geven om te ontwikkelen.

MMM - La Marcha Mundial de Mujeres

De Marcha Mundial de Mujeres hergroepeert een tiental nationale vrouwenbewegingen in Latijns-Amerika, met als doel om de stem van de vrouwen (werkneemsters) extra kracht te geven op verschillende politieke fora (COP20, UNASUR,...).

Meer info

Nieuwsberichten

Publicaties

Andere artikels

 

shutterstock wenskaarLatam

Latijnsamerika