Mali

 

Mali is niet goed gekend bij ons. Toch klinken namen van steden als Timboektoe, Ségou en Djenné ons bekend in de oren. Het zijn namen die iets mystieks in zich dragen. Ze roepen beelden op van woestijnvolkeren, lemen huizen en droge vlaktes. Net als de andere landen in West-Afrika, kwam Mali bij ons in het nieuws naar aanleiding van de grote droogtes in de jaren zeventig en tachtig. De landen aan de zuidelijke Sahel werden toen jarenlang geteisterd door hongersnood en watertekort.

Het begrip Sahel-land werd synoniem voor honger en droogte en de beelden van hongerende kinderen en gebarsten aarde staan tot op vandaag op ons netvlies gebrand. Het waren ook deze beelden die de westerse landen hebben aangezet tot duurzame programma's van voedselvoorziening en gezondheidszorg. Wereldsolidariteit steunt er drie organisaties die de arbeids- en levensomstandigheden van de Malinezen verbetert.

Partners

CSTM - Confédération des Syndicats de Travailleurs du Mali

De CSTM is een vakbondsorganisatie, die ongeveer 15.000 leden telt (waarvan 62% vrouwen). Naast de typische vakbondsactiviteiten zoals het verlenen van juridische advies aan haar leden, brengt de CSTM werkne(e)m(st)ers vanuit het platteland ook bij mekaar rond initiatieven van sociale economie zodat hun inkomen verhoogd wordt.

Kondo Jigima

Kondo Jigima is een spaar- en kredietinstelling die erkend is door de Malinese overheid. Zo’n 75.000 personen zijn momenteel lid bij Kondo Jigima, verspreid over 105 lokale kassen in heel Mali. Kondo richt zich vooral op de armste en meest kwetsbare groepen in de samenleving die niet bij de klassieke kredietinstellingen terecht kunnen, zoals landbouwers, ambachtslieden, enz...  Voor de terugbetaling van de kredieten gelden specifieke voorwaarden: lagere interest, termijnen afgestemd op de seizoenen, er wordt rekening gehouden met de opbrengst, enz. Kondo Jigima werkt nauw samen met andere partners in Mali, zoals UTM.

MMTC - Mouvement Malien des Travailleurs Croyants

MMTC of kortweg MTC is een socio-culturele volwassenenbeweging die arbeids- en levensomstandigheden van werknemers wil verbeteren. Ze organiseert vooral vorming. Daarbij richten ze zich vooral op vier kwetsbare doelgroepen.

De leerkrachten in basisscholen hebben meestal geen contract, met grote onzekerheid tot gevolg. Ze hebben ze geen leefbaar loon en kunnen zich niet aansluiten bij de sociale zekerheid. MTC verenigt hen in een "lerarenbond" en geeft hen vorming omtrent hun rechten en plichten. De verantwoordelijken krijgen een syndicale opleiding en arbeidsrecht. MTC steunt de leerkrachten in hun eis naar een regulier contract en regelmatige betaling. 

Ook huispersoneel vormt een kwetsbare groep. Ze werken in informele omstandigheden, zonder afspraken omtrent werkuren of verlof. Vaak zijn het jonge meisjes die op het platteland gerecruteerd worden, die ongeschoold zijn en hun rechten niet kennen. Misbruik komt vaak voor. MTC brengt de meisjes bij mekaar op zondagnamiddag, waar ze vorming krijgen mbt alfabetisering, maar ook koken, poetsen, naaien, enz... Op die momenten wordt ook uitgewisseld rond problemen in de arbeidssituatie. Verder sensibiliseren ze de meisjes ook rond algemene hygiëne en seksuele voorlichting.

De artisans, mensen die artisanaat maken en verkopen, zijn meestal ongeletterd en staan dus zwak op de markt (ze kunnen geen contracten of offertes lezen of schrijven). Voor hen organiseert MTC avondcursussen lezen en schrijven, alsook een basisopleiding in eenvoudig boekhouden.

Jongeren tenslotte vinden vaak moeilijk werk. In het MTC-centrum is een computerklas ingericht waar jongeren een opleiding krijgen in de programma's van Office en de kans krijgen om een job te zoeken via internet.

In samenwerking met UTM voert MTC politieke acties tegen sociale uitsluiting en voor waardig werk.

UTM: Union Technique de la Mutualité Malienne

UTM is sinds 1996 door de Malinese overheid erkend als unie van de mutualiteiten. Intussen overkoepelt UTM 121 mutualiteiten met in totaal bijna 250.000 Malinezen die genieten van een ziekteverzekering. UTM ontwikkelt verschillende activiteiten op lokaal niveau zoals sensibilisering en vorming omtrent gezondheid en voeding, en de uitbouw van lokale mutualiteiten. Op regionaal en nationaal niveau organiseert UTM overleg en samenwerking tussen deze mutualiteiten en onderhandelt ze met zorgverstrekkers en overheden. UTM is uitgegroeid tot een echte gesprekspartner van de Malinese overheid. Samen met die overheid bekijken ze in het nationaal overlegcomité hoe ze universele toegang tot gezondheidszorg in Mali kunnen realiseren. Hun voornaamste eis is om ook bij het beheer van die gezondheidszorg betrokken te worden.

Meer info

Nieuwsberichten

Publicaties

Andere artikels

Mali

Landkaart Mali