Nepal

 

Nepal ligt in de Himalaya in Zuid-Azië, tussen China (Tibet) en India. Van de 10 hoogste bergen ter wereld liggen er 8 in Nepal, waaronder de allerhoogste: de Mount Everest. Het land is dan ook goed bekend bij bergbeklimmers. Mede daardoor haalt Nepal een belangrijk deel van haar inkomsten uit de toerismesector. Toch is Nepal een arm land: 30,1% van de Nepalezen leeft onder de armoedegrens. De meeste Nepalezen zijn werkzaam in de landbouwsector (80%), de overigen zoeken werk in de industrie en de informele sector of trekken naar het buitenland in de hoop er een job te vinden, vooral naar het Midden-Oosten. Van de 12,5 miljoen actieve Nepalezen, werkt ongeveer 8 miljoen in het buitenland (3,5 miljoen in de Golfstaten en Maleisië en 4 miljoen in India). In 2012 vertrokken meer dan een half miljoen mensen uit Nepal, waaronder veel jongeren: maar liefst 27% van de jongeren tussen 25 en 34 jaar ! Deze migranten zijn extra kwetsbaar op verschillende vlakken. Slechts 12% van de actieve bevolking is aangesloten bij een vakbond.

Onze partners in Nepal werken vooral met de meest kwetsbare werknemers, zoals deze migrantenarbeiders, maar ook werknemers in de informele economie, jonge werknemers en vrouwen. Zij hebben te kampen met te lage inkomens, ongezonde en onveilige werkomstandigheden en een totaal gebrek aan sociale bescherming. Hoewel de Nepalese overheid een systeem van sociale bescherming heeft voor de werknemers in de formele economie, en daarnaast ook inzet op sociale opvang (de zogenaamde "safety nets"), hebben vele Nepalezen er geen toegang toe. Een eerste belangrijke taak van onze partners is dan ook de sensibilisering en bewustmaking van hun rechten. Ook zetten ze in op de uitbreiding en verbetering van arbeidsrechten en sociale bescherming, vooral nu er tijdens deze transitieperiode een nieuwe grondwet moet komen. Daarbij is het belangrijk om de werknemers goed te organiseren, zodat zij mee hun rechten kunnen afdwingen en betrokken worden bij de opmaak, uitwerking en evaluatie van maatregelen rond sociale bescherming. 

Onze coöperant voor Azië, Bruno Deceukelier, werkt vanuit Kathmandu, Nepal. Je kan zijn ervaringen en het nieuws over het werk van onze partners in Azië volgen via zijn blog http://brunowsmasia.blogspot.be/

Meer info over Nepal vind je o.a. op wikipedia en cia factbook.

Onze partners

GEFONT - General Federation of Nepalese Trade Unions

GEFONT werd in 1989 opgericht en in 1995 officieel geregistreerd door het Nepalese Ministerie van Arbeid als allereerste nationale vakbondsorganisatie. Toch begon haar geschiedenis al veel vroeger (in 1947), maar vakbondswerk in Nepal is lang erg moeilijk of zelfs onmogelijk geweest. Zo werden vakbonden vanaf 1960 bijna 30 jaar verboden door de toenmalige politieke machthebbers. Momenteel verenigt GEFONT bijna 30 aangesloten vakbondsorganisaties, werkzaam in de landbouw-, textiel-, transport-, toerisme-, gezondheids-, banken- en informele sector, die elk op hun manier ijveren voor betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden en op die manier het leven van de Nepalezen op verschillende vlakken verbeteren. In totaal telt GEFONT meer dan 300.000 aangesloten Nepalese werknemers. Daarmee is ze één van de drie grootste vakbonden in het land. Samen met de NTUC-I (cfr. infra) is ze de drijvende kracht achter een intense en effectieve samenwerking tussen 11 vakbonden, die erin slagen rond arbeids- en sociale beschermingsdossiers tot gemeenschappelijke standpunten te komen, die ze dan via hun eigen kanalen politiek verdedigen. Wereldsolidariteit ondersteunt vooral de werking van GEFONT naar de meest kwetsbare werknemers, zoals de werknemers in de informele economie, jongeren en vrouwen, maar ook de Nepalese migrantenarbeiders in Qatar bv. (zie ook onderaan bij nieuwsberichten). 

Meer info op www.gefont.org 

NTUC - Nepal Trade Union Congress

De NTUC is een andere belangrijke vakbondskoepel in Nepal, gegroeid uit het een samengaan van DECONT en NTUC in 2009, maar net als GEFONT met een geschiedenis die teruggaat tot in 1947 (cfr. supra). Ze verenigt een 25-tal vakbondsorganisaties, die zowel in de informele als formele (privé en openbare) sector werkzaam zijn, zoals het onderwijs, de bouw, de textiel- en kledingssector, maar ook de horeca, transport- en de typische informele beroepen zoals kappers, kunstenaars en ambachtslui, enz... In totaal telt ze ongeveer 400.000 vakbondsleden en daarmee is ze de grootste vakbond in Nepal. Samen met GEFONT brengt ze een hechte samenwerking tot stand tussen 11 vakbonden in Nepal, met als doel meer te wegen op het beleid inzake arbeidsrechten en sociale bescherming. NTUC zet specifiek in op de uitroeiing van kinder- en dwangarbeid, de promotie van gezondheid en welzijn op  het werk, de vorming van werknemers over hun arbeids- en syndicale rechten, de promotie van gendergelijkheid en de verwezenlijking van een sociaal zekerheidsssyteem voor alle Nepalezen. 

Meer info op www.ntuc.org.np   

ITUC-NAC - International Trade Union Confederation - Nepal Affiliate Council

De drie grootste vakbonden in Nepal, namelijk GEFONT (cfr. supra), NTUC (cfr. supra) en de Maoïstische vakbond vormden de ITUC-NAC-koepelorganisatie. Deze koepelorganisatie is de drijvende kracht achter een intense en effectieve samenwerking tussen 11 Nepalese vakbonden. Hier spreken ze gezamenlijke standpunten en lobbystrategieën af mbt verschillende onderwerpen, zoals sociale bescherming, gezondheid en welzijn op het werk, arbeidswetgeving, enz...

Meer info over ITUC-NAC vind je op http://ituc-nac.org/

Meer info

Nieuwsberichten

Publicaties

Andere artikels

FotoNepal Landenfiche2 220Px

landkaartNepal