Rwanda

 

In Rwanda steunt Wereldsolidariteit 4 partners.

Partners

ARR - Association Rwandaise des Retraités

Deze Rwandese vereniging voor "gepensioneerden" (of ouderen) vertrekt vanuit de visie dat "iedere gepensioneerde Rwandees gerespecteerd moet worden, een waardig pensioen moet krijgen en in goede omstandigheden moet kunnen leven." De ARR verdedigt de rechten en belangen van ouderen in Rwanda en doet dit op verschillende manieren. Naast politiek lobbywerk met het oog op een verbetering van het beleid ten behoeve van gepensioneerden, organiseert ARR ook sensibliseringsactiviteiten in verschillende districten in Rwanda en brengt ze gepensioneerden bij elkaar. Ook bevordert onderneemt ARR concrete initiatieven ter bevordering van de toegang tot gezondheidszorg voor ouderen en de toegang tot financiële middelen (bv. via leningen).

CEFOTRAR - Centre de Formation des Travailleurs Rwandais

CEFOTRAR is professioneel opleidingscentrum voor jongeren. De bedoeling is dat jongeren na de opleiding een job kunnen uitoefenen en op die manier een waardig inkomen kunnen verwerven. Momenteel worden vijf beroepsopleidingen aangeboden, namelijk opleidingen tot schrijnwerker, metser, kledingmaker, lasser en schoenmaker. Naast het aanbieden van de opleidingen, begeleidt CEFOTRAR de jongeren ook bij hun tewerkstelling. Ook organiseert CEFOTRAR de jongeren in coöperaties.

COTRAF-Rwanda - Congrès du Travail et de la Fraternité au Rwanda

De vakbond COTRAF verdedigt en bevordert de rechten en socio-economische belangen van Rwandese werkne(e)m(st)ers. COTRAF informeert en vormt de werkne(e)m(st)ers inzake arbeidsrechten, coöperaties, e.d., organiseert ook juridische bijstand voor de werknemers, zorgt ervoor dat werkne(e)m(st)ers uit de informele economie kunnen aansluiten bij de sociale zekerheid en onderhandelen loon- en arbeidsvoorwaarden voor de meerderheid van de werkne(e)m(st)ers uit de privé-sector en voor de leerkrachten.

FMP - Fédération des Mouvements Populaires

FMP is een koepelorganisatie van vier verschillende organisaties: jongerenbeweging JOC (Jeunesses Ouvrières Chrétiennes, die zowel een mannelijke als een vrouwelijke organisatie heeft): JOC en JOC-F, de beweging Xavéri en de MTCR (voluit: Mouvement des Travailleurs Chrétiens du Rwanda). FMP verdedigt en bevordert de rechten en socio-economische belangen van werkne(e)m(st)ers uit de informele sector en de landbouw.  FMP organiseert vorming inzake moderne landbouwtechnieken en het houden van vee, wil bijeenteelt promoten en verleent micro-kredieten aan productieve groepen.

Meer info

Nieuwsberichten

Publicaties

Andere artikels

 

007 5

Landkaart Rwanda