Togo

 

Togo is een west-afrikaans land dat grenst aan Benin (in het Oosten), Ghana (in het Westen) en Burkina Faso (in het Noorden). Na decennialange koloniale overheersing werd het land onafhankelijk in 1960. In 1963 echter vond een staatsgreep plaats en zou de Togolese bevolking meer dan 40 jaar te lijden hebben onder de dictatuur.

Sinds 2005 kent Togo opnieuw een democratisch bewind, met meerdere politieke partijen en ook een syndicaal pluralisme. Ondanks de mogelijkheden van het land om rijkdom te verwerven, leeft bijna 60% toch onder de armoededrempel. Togo is de 5de grootste producent van fosfaat, en er wordt vooral koffie, cacao en katoen verbouwd. Sinds 1980 is er een vrijhandelszone in Lomé, die steeds verder uitbreidt.

Partners

FTBC - Fédération des Travailleurs du Bois et de la Construction

De vakbond FTBC - die lid is van de vakbondskoepel CSTT  - telt momenteel ongeveer 6.000 leden, die vooral actief zijn in de informele economie en in de privé-sector (in mindere mate in de openbare sector).  FTBC biedt verschillende diensten aan aan haar leden, zoals vorming over arbeidsrechten, juridische bijstand. Ook verdedigt FTBC de rechten van werknemers en zorgt ze ervoor dat haar leden toegang hebben tot gezondheidszorg, via de mutualiteit MUPROSI. Tot slot biedt FTBC ook leningen aan aan haar leden. FTBC werkt ook samen met andere lokale actoren mbt het recht op sociale bescherming in Togo en in de regio West-Afrika.

PODDED - Plateforme des Organisations de Défense des Droits des Employés Domestiques

PODDED is een platform van 21 organisaties dat in april 2014 opgericht werd om de rechten van huispersoneel te verdedigen. Deze kwetsbare werkne(e)m(st)ers worden immers maar al te vaak uitgebuit op allerlei manieren. PODDED neemt het op voor hen en probeert hun situatie te verbeteren. Daarbij geven ze specifiek aandacht aan een betere sociale bescherming. Ook zetten ze extra in op de beschermnig van kinderen.

SADD - Solidarité et Action pour le Développement Durable

SADD is een ngo die in 2001 opgericht werd door enkele oud-leden van de JOC (jongerenorganisatie) in Togo. Vanuit een rechtenbenadering werken ze vooral ten behoeve van arbeiders die in precaire arbeidsomstandigheden moeten werken, zoals de werknemers in de vrijhandelszone, de leerkrachten van het privé-onderwijs, de ambachtslieden en ook de jonge leerjongens en -meisjes die een beroep aangeleerd krijgen, maar in praktijk vaak uitgebuit worden. SADD organiseert de werknemers en komt samen met hen op voor hun rechten. Door hun ondersteuning werden er in de verschillende sectoren CAO's afgesloten die de arbeidsvoorwaarden verbeterden en hebben de leerjongens - en meisjes een beter statuut gekregen, waardoor misbruik tegengegaan wordt. SADD heeft ook een mutualiteit opgericht en organiseert elke twee jaar een Forum van het maatschappelijk middenveld, met als doel een constructieve dialoog met de overheid aan te gaan. Op korte tijd heeft SADD aangetoond dat er met de kracht van mensen samen heel wat verandering kan komen. sponsorlogo StadApen print 300ppi NL

WAGES - Women and Association for Gain both Economic and Social

WAGES is een spaar- en microkredietinstelling, die opgericht werd in 1993. Intussen telt ze meer dan 165.000 leden, waarvan 70% vrouw is. Wereldsolidariteit steunt de organisatie sinds 2004. WAGES focust vooral op vrouwen uit de achtergestelde wijken in steden of op het platteland. Met het microkrediet kunnen deze vrouwen een activiteit uitoefenen die hen een inkomen verschaft (in de handel, landbouw, veeteelt, visvangst, verwerking van producten, enz...). Ook organiseert WAGES verschillende vormingen, zoals alfabetiseringscursussen in het Frans en het Ewè (lokale taal).

 

Meer info

Nieuwsberichten

Publicaties

Andere artikels

Togo

Landkaart Togo